miércoles, 23 de julio de 2008

26 MESOS D'ESPERA

Estimat fill, ja fa..26 mesos, q t'esperem
amb tota la paciencia q podem...

ASSIGNACIONSSS

Poquets dies....no mes 3...
a paset de tortugueta...
desespera...